Menu

HUPKT5: Radionica: Inspection i fam trips i nastupi na sajmovima – Dubrovnik


HUPKT5: Radionica: Inspection i fam trips i nastupi na sajmovima – Dubrovnik

Kada:              Petak, 15. siječnja 2021. od 09.00 do 14.00 sati

Gdje:               mjesto naknadno, Dubrovnik

Cijene:            Članovi HUPKT-a – 500,00 kn, ostali 750,00 kn (uključuje osvježenje i domjenak)

Udruga nije u sustavu PDV-a. Edukacija se boduje za re-certificiranje CCMEP certifikata.

Podaci za uplatu:

Primatelj

HRVATSKA UDRUGA PROFESIONALACA KONGRESNOG TURIZMA, Amruševa 10, Zagreb

IBAN

HR98 239 000 111 004 21882

Model                  00

Poziv na broj

OIB uplatitelja

Svrha uplate

Naziv edukacije, ime i prezime polaznika

Prijava na dnu stranice.