Menu

Usluge naših članova

UPUTE PRILIKOM NATJECANJA ZA KONGRESNE POSLOVE

Udruga smatra vrlo značajnim detaljno razumijevanje zahtjeva klijenta. Dobri odnosi između klijenta i izabranog organizatora su presudni da bi događaj bio potpuno uspješan. Tijekom rada, organizator postaje gotovo članom klijentovog organizacijskog tima. Ako klijent slijedi upute profesionalnog organizatora, osigurat će potpuni uspjeh svog događaja.

USLUGE ZA POTREBE KONGRESNOG TURIZMA

Profesionalni organizatori su specijalizirani za organizaciju i vođenje kongresa, konferencija, simpozija, seminara, incentiva i ostalih sličnih događanja. Oni savjetuju udruženja, institucije, tvrtke i pojedince pri tome pružajući čitavu paletu usluga u svakom trenutku – od planiranja i promocije do izvršenja:

 • Izbor mjesta – uključuje lokaciju i samo mjesto događaja kao i rezervacije, te smještaj sudionika.
 • Promocija – uključuje pomoć u izradi programa i promotivnih materijala, koordinaciju s medijima i javnošću, prezentacije odborima i nadležnim tijelima.
 • Planiranje programa – uključujući i detaljne rasporede po danima i aktivnostima.
 • Upravljanje – osiguravajući administrativni ured, tajništvo, obradu prijava sudionika i brigu oko svih njihovih potreba, brigu oko pomoćnog osoblja itd.
 • Izlaganje i sponzorstvo – vodeći brigu oko potreba izlagača i sponzora događaja te oko poster izložbe.
 • Tehnička podrška – uključuje brigu za sve audio-vizualne i druge slične potrebe događaja.
 • Inspekcijski i društveni programi – uključujući programe za organizatore, sudionike i prateće osobe.
 • Sigurnost – savjetujući o zdravstvenim sigurnosnim standardima, osiguranju i sl.
 • Tisak – uključujući brigu oko tiskanih materijala za potrebe događaja.
 • Pomoć oko financija – pripremanje budžeta, upravljanje prihodima i rashodima uključujući i one od sponzorstava, izložbi, pratećih dođađanja.
 • Ugovaranje – pripremanje ugovora s klijentom kao i s dobavljačima.