Menu

HUPKT3: Certificiranje profesionalaca – Zagreb


HUPKT3: Certificiranje profesionalaca – Zagreb

Prvi dio

Kada:              Utorak, 8. prosinca 2020. od 16.00 do 19.00 sati

                        Srijeda, 9. prosinca 2020. od 09.00 do 15.00 sati

Gdje:               Hilton Garden Inn hotel, Radnička cesta 21, Zagreb

Drugi dio

Kada:              Četvrtak, 28. siječnja 2021. od 09.00 do 16.00 sati

                        Petak, 29. siječnja 2021. od 09.00 do 14.00 sati

Gdje:               mjesto naknadno, Zagreb

Udruga nije u sustavu PDV-a. Edukacija se boduje za re-certificiranje CCMEP certifikata.

Podaci za uplatu:

Primatelj

HRVATSKA UDRUGA PROFESIONALACA KONGRESNOG TURIZMA, Amruševa 10, Zagreb

IBAN

HR98 239 000 111 004 21882

Model                  00

Poziv na broj

OIB uplatitelja

Svrha uplate

Naziv edukacije, ime i prezime polaznika

Prijava na dnu stranice.