Menu

Prijavnica za

GODIŠNJU NAGRADU HRVATSKE KONGRESNE INDUSTRIJE

SVRHA NAGRADE

Promicanje kongresnog-incentive-eventa turizma u Republici Hrvatskoj, pozicioniranje Hrvatske kao poželjne kongresno-incentive-event destinacije i poticanje svih sudionika na predlaganje Hrvatske kao domaćina u kongresno-incentive-event industriji.

Rok za zaprimanje prijavnica je do 24:00 sata 1. studenog.
Ime i prezime predlagatelja - člana HUPKT-a*
Email predlagatelja*
Predlažem nagradu u kategoriji* (izabrati samo jednu kategoriju)
Kriteriji za dodjelu:
• Kandidiranje i lobiranje Hrvatske za destinaciju određenog događaja
• Navesti naziv uspješno realiziranog događaja u Hrvatskoj – kako u stručnom tako i u financijskom smislu
• Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija KLIJENT – za događanje do 150 sudionika (fizička ili pravna osoba)
Kriteriji za dodjelu:
• Kandidiranje i lobiranje Hrvatske za destinaciju određenog događaja
• Navesti naziv uspješno realiziranog događaja u Hrvatskoj – kako u stručnom tako i u financijskom smislu
• Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija KLIJENT – za događanje preko 150 sudionika (fizička ili pravna osoba)
Kriteriji za dodjelu:
• Zalaganje u kandidiranju i lobiranju Hrvatske kao poželjne destinacije svih kongresno-incentive-event događaja
• Uspješnost u povezivanju međunarodnih organizatora s lokalnom kongresno-incentive-event industrijom
• Broj ostvarenih događaja dovedenih u izravnu vezu s lokalnom industrijom kao rezultat promocije javnog sektora
• Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija JAVNI SEKTOR (fizička ili pravna osoba)
Kriteriji za dodjelu:
• Naziv skupa kojeg se kandidira
• Uspješna realizacija skupa u Hrvatskoj – kako u stručnom tako i u financijskom smislu
• Angažiranost u svim segmentima organizacije i izvedbe skupa, a minimalno sljedeće:
- Vođenje ureda za skup
- Prijedlog i kontrola budžeta
- Planiranje i iznajmljivanje svih prostora i tehnike za rad te za smještaj sudionika
- Cjelokupan proces registracije sudionika
- On-site menadžment svih segmenata skupa
- Minimalno trajanje skupa od 2 radna dana
- Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija ČLAN HUPKT-a za skup (fizička osoba)
Kriteriji za dodjelu:
• Naziv incentivea/eventa kojeg se kandidira
• Uspješna realizacija incentivea/eventa u Hrvatskoj – kako u kreativnom tako i u financijskom smislu
• Kreativna rješenja programa uz maksimalnu uključenost lokalne zajednice
• Minimalno trajanje incentivea/eventa 2 dana programa
• Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija ČLAN HUPKT-a za incentive/event (fizička osoba)
Kriteriji za dodjelu:
• Naziv događanja kojeg se kandidira
• Uspješna realizacija događanja u Hrvatskoj – kako u kreativnom tako i u financijskom smislu
• Opis događanja s obrazloženjem kandidature
• Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija ČLAN HUPKT-a dobavljač (fizička osoba)
Kriteriji za dodjelu:
• Izuzetan angažman u promicanju hrvatskog kongresno-incentive-event turizma – značajno za sve dionike u industriji
• Temeljem procjene Etičkog i Upravnog odbora HUPKT-a
• Sukladno kandidaturama a prema procjeni Upravnog i Etičkog odbora, može se dodijeliti više nagrada za istu kategoriju
Kategorija IZUZETNO DOSTIGNUĆE za hrvatsku MICE industriju (fizička osoba)
Ime i prezime predložene osobe ili naziv institucije*
Kontakt osoba (za instituciju)
Email kontakt*
Telefon ili mobitel kontakt*
Opis kandidature (do max. 2000 znakova s prazninama)*
Datum prijave*

* obavezna polja

PREDLAGANJE ZA NAGRADU, PROCES IZBORA DOBITNIKA I DODJELA NAGRADE

• Članovi HUPKT-a predlažu kandidate tijekom cijele godine – sukladno kategorijama putem online obrasca i to najkasnije do 01. studenoga za tekuće razdoblje.
• Tekuće razdoblje za koje se nagrada dodjeljuje jest: 01. studenog prošle godine do 01. studenog tekuće godine.
• Upravni odbor HUPKT-a prikuplja kandidature, provjerava ispunjavanje uvjeta i svrstava ih sukladno kategorijama.
• Etički odbor HUPKT-a donosi odluku o izboru nagrađenih prema kategorijama. Dok mu traje mandat (2 godine) član Etičkog odbora ne može kandidirati niti biti kandidat za nagradu.
• Ista osoba može dobiti nagradu samo jednom u tri godine i ukupno 2 puta u karijeri.

Nagrada se dodjeljuje na godišnjem Forumu kongresno-incentive-event industrije u prosincu. Nagrada se ne mora dodijeliti svake godine u svakoj kategoriji.
Dodijeljene nagrade bit će objavljene u medijima koji prate kongresni i poslovni turizam.
Ako se želi prijaviti više kandidatura, za svaku je potrebno ispuniti posebnu prijavnicu.