Menu

PRISTUPNICA ZA PRIDRUŽENO ČLANSTVO
PRAVNA OSOBA


OPĆI PODACI O PRAVNOJ OSOBI


Primarna djelatnost (označiti najviše dvije!) *


Navedite dva događanja u kojima ste imali rukovodeću ulogu: *

PRILOG

Prilikom podnošenja zahtjeva, obavezno je priložiti kopiju rješenja o osnivanju pravne osobe izdatu od nadležnog tijela državne uprave.

IZJAVA

Nakon primitka u redovno članstvo HUPKT, izjavljujem da ću poštovati Statut Udruge i slijediti njezin etički kodeks. Pristajem redovno plaćati članarinu. Slažem sa da su podaci u ovoj pristupnici vlasništvo Udruge, čuvaju se u Udruzi i smiju se objaviti bez prethodnog traženja suglasnosti kandidata.