Menu

Uloga PCO-a u kongresnoj industriji


Program HRVATSKI KONGRESNI AMBASADORI (HKA) provode zajedno Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma (HUPKT) i Hrvatska turistička zajednica (HTZ). Između ostalog, našim ambasadorima ističemo nezaobilaznu ulogu profesionalnih kongresnih organizatora (PCO) prilikom kandidature za domaćinstvo međunarodnog skupa. Više o toj važnoj temi razgovarali smo s našim predsjednikom, a intervju možete pročitati ovdje.